Lắp đặt hệ thống UPS cho nhà máy sản xuất thuốc TENAMYD

Chúng tôi đã cung cấp và lắp đặt hệ thống UPS vừa và nhỏ cho nhà máy sản xuất thuốc TENAMYD.

Hệ thống bao gồm các giải pháp về dự phòng cho hệ thống điều khiển trung tâm cùng các phòng kiểm tra di động trên oto.

Bài viết liên quan