Thông tin dự án:

  • Hãng: Delta
  • Model: DS3200T
  • Công suất: 200kVA
  • Thời gian dự phòng: 10 phút
  • Thông tin load: MRI 3.0 – Hãng Siemens
  • Địa điểm lắp đặt: Bệnh Viện 19-8 Bộ Công An

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt: